DESIGN IN VASASTAN

Leave a comment
Uncategorized

GALLERI DUERR is a part of “Design in Vasastan” this year! February 7 to February 13, 2011. Follow their website (www.designinvasastan.com) and facebook page “Design in Vasastan” and “Galleri Duerr” for more information. We will be updating our website AND our facebook page continuously!!!

Galleri Duerr är en plattform för kreatörer inom design, konst och pedagogik. Under Design in Vasastan visar vi bl. andra verk av konstnären/formgivaren Anders Lindholm (fd lärare på Forsbergs skola och Konstfack), konstnären/musikern Anthony Mills
(medlem i KRO, Wild Cookie och Super Viral Brothers) fotografen Rob Schoenbaum
(New York Times, Svenska Dagbladet) och den estniska designgruppen NASA.

Dessutom kommer KONSTBAR (www.konstbar.com) finnas på plats i vår butik på tisdag tom lördag. Detta för att samla massor av spännande konst på ett och samma tillfälle under designveckan. Konstbar har ett unikt sortiment av samtidskonst i ett prisläge som passar de flesta.

Hemlagad soppa och vårt eget knäckebröd, DEBORAHS EXTRAKNÄCK, kan köpas varje dag mellan kl.11 – 14.00.

Välkommen till Vanadisvägen 29.

Vernissage: tisdagen den 8:e februari kl. 18 – 21.
Öppet måndag tom fredag: kl. 11 – 18.
Öppet lördag och söndag: kl. 12 – 15.

……………………………………………………………………………………………..

Galleri Duerr is a platform for creatives within design, art and education. During Design in Vasastan we will show, among others, work of artist/designer Anders Lindholm
(former teacher at Forsbergs school of design and Konstfack), artist/musician Anthony Mills (member of KRO, Wild Cookie and Super Viral Brothers), photografer Rob Schoenbaum (New York Times, Svenska Dagbladet) and the Estonian design group NASA.

KONSTBAR (www.konstbar.com) will also be represented in our design shop Tuesday through Saturday, with their collection of exciting art and artists. Konstbar has a unique range of contemporary art at an affordable cost.

Homemade soups and our very own knäckebröd, DEBORAHS EXTRAKNÄCK, can be
purchased each day during lunch hours, 11 – 2 p.m.

Welcome to Vanadisvägen 29.

Vernissage: Tuesday, February 8, 6 – 9 p.m.
Öpen Monday through Friday: 11 – 6 p.m.
Open Saturday and Sunday: 12 – 3 p.m.

The Author

Galleri Duerr believes art exhibitions are great ways to tell important stories of our time, and that storytelling is a way to make contemporary art more accessible to everyone, regardless of age. That is why Galleri Duerr has been operating as a pop-up gallery since June of 2014, with the goal of reaching out to a wider and more diversified audience with high quality art.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s