DESIGN IN VASASTAN

GALLERI DUERR is a part of “Design in Vasastan” this year! February 7 to February 13, 2011. Follow their website (www.designinvasastan.com) and facebook page “Design in Vasastan” and “Galleri Duerr” for more information. We will be updating our website AND our facebook page continuously!!!

Galleri Duerr är en plattform för kreatörer inom design, konst och pedagogik. Under Design in Vasastan visar vi bl. andra verk av konstnären/formgivaren Anders Lindholm (fd lärare på Forsbergs skola och Konstfack), konstnären/musikern Anthony Mills
(medlem i KRO, Wild Cookie och Super Viral Brothers) fotografen Rob Schoenbaum
(New York Times, Svenska Dagbladet) och den estniska designgruppen NASA.

Dessutom kommer KONSTBAR (www.konstbar.com) finnas på plats i vår butik på tisdag tom lördag. Detta för att samla massor av spännande konst på ett och samma tillfälle under designveckan. Konstbar har ett unikt sortiment av samtidskonst i ett prisläge som passar de flesta.

Hemlagad soppa och vårt eget knäckebröd, DEBORAHS EXTRAKNÄCK, kan köpas varje dag mellan kl.11 – 14.00.

Välkommen till Vanadisvägen 29.

Vernissage: tisdagen den 8:e februari kl. 18 – 21.
Öppet måndag tom fredag: kl. 11 – 18.
Öppet lördag och söndag: kl. 12 – 15.

……………………………………………………………………………………………..

Galleri Duerr is a platform for creatives within design, art and education. During Design in Vasastan we will show, among others, work of artist/designer Anders Lindholm
(former teacher at Forsbergs school of design and Konstfack), artist/musician Anthony Mills (member of KRO, Wild Cookie and Super Viral Brothers), photografer Rob Schoenbaum (New York Times, Svenska Dagbladet) and the Estonian design group NASA.

KONSTBAR (www.konstbar.com) will also be represented in our design shop Tuesday through Saturday, with their collection of exciting art and artists. Konstbar has a unique range of contemporary art at an affordable cost.

Homemade soups and our very own knäckebröd, DEBORAHS EXTRAKNÄCK, can be
purchased each day during lunch hours, 11 – 2 p.m.

Welcome to Vanadisvägen 29.

Vernissage: Tuesday, February 8, 6 – 9 p.m.
Öpen Monday through Friday: 11 – 6 p.m.
Open Saturday and Sunday: 12 – 3 p.m.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.