CAUTION CONTENT HOT

Caution Content Hot är kollektivet Viljans Våg nya projekt med fokus på take away koppens plats i vardagen. Viljans Våg är ett kollektiv bestående av konstnärer, konst- och mode-historiker samt museipedagog som intresserar sig för de små detaljerna. 

Med avstamp i deltagarnas olika bakgrunder undersöker de status, klass, estetik, funktion, minnen och känslor kring den idag vardagliga pappmuggen. Projektet ämnar inte att ge några svar utan förhåller sig undersökande och utforskande till ämnet. Hur mycket tid går det att ägna åt ett vardagligt objekt som sällan får speciellt mycket uppmärksamhet? 

Undersökningarna kommer att dokumenteras och presenteras på instagramkontot Caution.content.hot samt utmynna i en presentation på Galleri Duerr i form av långfika.

En långfika med personer som på något sätt knyter an till take away koppen. Konstnärer från Galleri Duerr, materialforskaren, baristan och museiintendenten. 

Planerad långfika 10/8–2020 @ Galleri Duerr.

Isa Andersson Konstnär och designer med examen från Beckmans och konstfack.
Oscar Andersson Konstnär med examen från Göteborgs universitet och Konstfack.
Vladmir Okhnich Museipedagog med examen från Lunds universitet
Emmi Flodin Modehistoriker med examen från Stockholms universitet
Sophie Konstvetare och curator med examen från Uppsala universitet

ENGLISH. Caution Content Hot is an initiative of the collective Viljans Våg, a new project focusing on the take-away cup’s place in everyday life. Viljans Våg is a collective of artists, art and fashion historians as well as museum educators who are interested in the small details.

With a starting point in participants’ different backgrounds, they explore the status, class, arsthetics, function, memories and feelings about the everyday mug. The project does not intend to provide any answers, but is investigative and exploratory. How much time can you spend on an everyday item that rarely gets much attention?

The surveys will be documented and presented on the instagram account Caution.content.hot and will culminate in a presentation at Galleri Duerr in the form of a long “fika”.

A fika together with persons whom, each in their own way, relate to the take-away cup. With artists from Galleri Duerr, the materials researcher, the barista and the museum curator.

August 10, 2020, is the planned date of this very unique fika.

Isa Andersson Artist and designer with degrees from Beckmans and Konstfack University of Arts, Crafts and Design.
Oscar Andersson Artist with degrees from the University of Gothenburg and Konstfack.
Vladmir Okhnich Museum educator with degree from the University of Lund.
Emmi Flodin Fashion historian with degree from the University of Stockholm.
Sophie Art historian and curator with degree from the University of Uppsala.

Fika is often translated as “a coffee and cake break”, which is kind of correct, but really it is much more than that. Fika is a concept, a state of mind, an attitude and an important part of Swedish culture. Many Swedes consider that it is almost essential to make time for fika every day.