Her Self – a portrait

Her Self – a portrait, det första filmverket i en samtida porträttserie, lyfter existentiella frågor om komplexiteten av att vara sedd eller betraktad. Om självbilder, om att fastna i självpåtagna roller och om det subtila valet av att stanna inom vår ram. Visad på Cannes International Film Festival / Short Film Corner 2016. En guldinramad version, i en 13 minuter loop med rörelsesensor, visades under årets New York Fashion Week / Art Hearts Fashion samt på Uppsala konstmuseum. Verket finns tillgängligt att köpa i en begränsad upplaga, Her Self – a portrait kan även hyras.

Her Self

Kvinnan i porträttet upptäcker förvånat att hon är betraktad. Smickrad, vill hon först fjädra sig för betraktaren men förlorar sig själv i processen. Plötsligt märker hon att hennes spegelbild inte alls är med och betraktaren blir då något obehagligt att förhålla sig till. 
Vem spegelbilden är, vem är betraktaren och vem är egentligen Hon Själv?

Ur stilistiskt perspektiv kan vi förnimma Roy Anderssons senare verk men så har också Her Self filmats av filmfotografen bakom “Sånger från andra våningen”.

Her Self – a portrait ingår i Galleri Duerrs satsning för att lyfta viktiga samtida frågor över generationsgränser, i privata och offentliga miljöer.

Regi: Martin Lima de Faria & Judy Lieff, Koncept & skådespelare: Maud Karlsson, Foto: Jesper Klevenås, Art director, VFX, post: Fredrik Borg, Musik: Coste Apetrea, Ljud/Mix: Felix Aneer, Producent: MaudsArt.

Her Self trailer from Maud Karlsson on Vimeo.

____________________
Her Self
Gold framed video art in a 13 min loop with motion sensor.

The woman in the portrait is surprised to discover that she is being watched. At first flattered, she wants to impress the viewer but loses herself in the process. She suddenly realizes that she is totally out of sync with her mirrored image and being watched becomes uncomfortable and difficult to relate to. 
“Her Self” is a piece about the complexity of being seen or watched, about self images, about getting stuck in self-made roles and the subtle choices we make to stay within our frame.
Existential questions regarding who the mirrored image is, who is the viewer, who is viewing whom and who is “Her Self”?
For showing, sales and collaborations: