Mobilestories

 Nominerade av TU – Tidningsutgivarna till Årets tidning / idé 2017:

Genom Mobile Stories publiceringsapp och plattform  får unga från alla områden och delar av Sverige chansen att berätta och undersöka utifrån sitt perspektiv och en gemensam mötesplats för att utbyta erfarenheter.  I skolan har också alla grupper av unga rätt att få stöd och hjälp att utveckla sin förmåga att uttrycka sig. Med Mobile Stories medieplattform får eleverna en mottagare utanför det egna klassrummet och kompisarna i sociala medier. Vi vet att det i dag finns ett stort intresse från samhället att ta del av ungas perspektiv, problemformuleringar och lösningar. Plattformen blir ett nytt sätt att fånga upp detta. Vi delar med oss av vår kunskap och ny teknik för att detta ska bli möjligt.

 

Mobile Stories app är ett publiceringsverktyg som vi själva många gånger saknat i vårt arbete. Med mallar, guider och checkfrågor om bland annat upphovsrätt, pressetik, lagar och ett schyst beteende på nätet lotsas användaren framåt i den journalistiska processen. Möjlighet att skapa projekt tillsammans och en chattfunktion kring artiklar öppnar upp för samverkan både över ämnen och skolgränser. Kamratgranskning och källkritik är ett centralt inslag i skapandet. Eftersom appen är tillgänglig på alla devicer blir Mobile Stories det fältverktyg som varje publicist behöver.

Vi tror att man genom att jobba med journalistik för unga kan bidra till en lösning på en rad utmaningar som samhället och skolan står för. Bristande källkritik, orosmoln när det gäller tilliten till samhället och ökade informationsklyftor är några.

I dag är unga underrepresenterade inom partipolitiken och även i riksdag, regering och kommunfullmäktige. Över 80 procent av ungdomarna tycker att de inte att de kan påverka lokala beslut enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Samtidigt ställer det komplexa informationsflödet, där oberoende journalistik blandas med fejkade nyheter, propagande och kommersiella budskap, höga krav på vår källkritiska förmåga. Vårt mål är att rusta unga för att bli aktiva konsumenter och medborgare i vårt demokratiska samhälle. Med Mobile Stories får unga ämneskunskaper för livet och inte för nästa provtillfälle./ Jenny Sköld, Lotta Bergseth, grundare Mobilestories

”För att unga ska kunna påverka behöver de kunskap om hur den lokala demokratin fungerar och hur de ska göra för att få inflytande. Vi föreslår att kunskap om den lokala demokratins funktionssätt liksom kunskap om kritisk granskning och källkritik ska ingå som en av insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet.” / ur Demokratiutredningens betänkande
“Förmågan till källkritik handlar i förlängningen om hela Sveriges säkerhet. Vikten av att unga utvecklar en god källkritisk förmåga kan inte överskattas och den måste grundläggas redan i skolan.” /Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd.
“Självfallet måste modern undervisning i källkritik vara anpassad till dagens information (eller des­information). Ett exempel på hur detta går att göra är projektet Mobile Stories där två unga journalister har skapat ett verktyg för lärare och elever som vill använda journalistik i undervisningen med ­mobil och platta som utgångspunkt. Genom att få praktisera tränas det källkritiska tänkandet.” /Olle Wästberg, ordförande demokratiutredningenMobilestories Måndags samtal Ungt Perspektiv Galleri Duerr Nav

MOBILESTORIES.SE