Jag Tänker på Tunnelbanan 2:2

Additional information

Dimensions 17 × 21 cm
Year

2020

Material

Kaffepaket

Technique

Kahvi pussi craft

5,000 kr

1 in stock

Jag Tänker På Tunnelbanan. Verket är en diptyk om tunnelbanan som en nutida samlingsplats för kollektivt tänkande och förkovrande. Verket bygger på en monolog, några minuters oredigera tankar om tunnelbanans betydelse i mitt liv och konstnärliga praktik. Jag reflekterar kring hur tunnelbanan fungerar som plats och transportmedel både fysiskt men också i tanken. Något som tar oss från en plats till en annan och hur vi i det mellanrummet möter andra människor; fysiskt genom att vi befinner oss i samma utrymme men också intellektuellt då kollektivtrafiken ofta blir en stund där vi genom exempelvis telefonen också ’möter’ människors tankar, idéer och uttryck. Jag konstaterar ett behov av andra människors fysiska existens likväl som andra människors mentala närvaro men att dessa inte nödvändigtvis behöver komma ur samma kropp.

Lisa Juntunen Roos f. 1988 Västerås. Mitt arbete är ett pågående undersökande av den textila hantverkstraditionen samt de människor som rört sig i den historien. Jag intresserar mig för traditioner och de konsekvenser dessa har och har haft för utövare och det samhälle de lever i. Jag rör mig i gråzonen mellan slöjd, hantverk och konstnärlig forskning och gestaltning. Jag väver om vävning och om konsthantverk i min praktik där ämne och metod ofta är tätt sammanflätade.

 
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop