Caroline Harrius

Caroline Harrius

Caroline Harrius (f. 1993 Linköping) är en keramiker utbildad på bland annat Konstfack och Kunsthøgskolen i Oslo. I sin konstnärliga praktik berör Harrius ofta frågor kring genus- och maktordningar i konsthantverkets historia, och undersöker hur de strukturer hon hittat har påverkat hennes egna värderingar och görande idag, på gott och ont.

I masterarbetet från Konstfack, The Repulsive Flower, har hon undersökt kvinnligt kodade termer inom keramikhistorien, vilka även har legat till grund för det praktiska arbetet. Genom en serie av 30 likadana dekorativa porslinsvaser ifrågasätter hon vilka traditioner som vi har valt att ta vidare och värderar som värdefull konst idag och vilka som avfärdas som krimskrams och lämnats kvar nere på hyllorna, och hur det går att koppla till hierarkier mellan kön. Harrius arbetar idag som yrkesverksam keramikkonstnär från sin ateljé i Gustavsberg.