Fia Kvissberg

Fia Kvissberg

Mina målningar är små berättelser eller en saga där fantasin inte har någon gräns. I min värld kan allt hända.
Jag är intresserad av andlighet och tror att det finns en svär av krafter som påverkar oss fast vi inte ser det. Jag har en stark tro på Gud och det är det som ger glädje och hopp i min konst. Mina bilder handlar ofta om relationer i olika former. I relationerna kommer hunden, hästen och fågeln in. Som sjuksköterska har jag mött många familjer i kris. När jag arbetade med cancersjuka barn under en tid så ändrades hela mitt bildspråk . I detta bildspråk är jag fortfarande.