Lisa Juntunen Roos

Lisa Juntunen Roos

Lisa Juntunen Roos f. 1988 Västerås.
Mitt arbete är ett pågående undersökande av den textila hantverkstraditionen samt de människor som rört sig i den historien. Jag intresserar mig för traditioner och de konsekvenser dessa har och har haft för utövare och det samhälle de lever i. Jag rör mig i gråzonen mellan slöjd, hantverk och konstnärlig forskning och gestaltning. Jag väver om vävning och om konsthantverk i min praktik där ämne och metod ofta är tätt sammanflätade.