Där innanför går vi runt vakna | Lillemor Boman Carlén | Maria Saveland | Anna Selander | FemLink

UPCOMING. OPENING 12/11/2020.

Tre konstnärer. Tre vitt skilda uttryck.

Lillemor Boman Carlén målar abstrakt med färgen som bärare av plats, ljus och tid. Färgen och fälten med dess positioner ger utrymme för upplevelser av distanser, struktur och rumslighet. Det visuella som någonting taktilt att förhålla sig till, ett omslutande i tiden.

Här visar hon oljemålningar med horisontella och vertikala plan i upprepande fält. Upplevelsen blir en blick ut över ett fiktivt landskap, vi möter oss själva i vårt sökande. Det visuella är en fråga om att känna igen sig, att lokalisera var vi är. Vad innebär det att vara en seende människa, var i landskapet befinner vi oss, var vill vi vara.

Maria Saveland  har i sitt konstnärskap arbetat med flera olika material och uttryckssätt. I denna utställning visar hon sitt måleri.

Målningarna har sitt ursprung i hastigt utfört klotter som Maria valt att ge uppmärksamhet och betydelse.

Ur ytorna framträder figurer och former, de upplöses och framträder igen, en framkallnings- och utplåningsprocess som avstannat i utställningsrummet.

Anna Selander använder fotografi och textila material. I den här utställningen har hon använt sig av slitna och trasiga tyger som finns kvar efter bortgångna släktingar. Gardiner som legat gömda i ett skåp i många år. Vad berättar de, varför sparades de?

På tyget har Anna tryckt planritningar av de olika hem hon bott i som vuxen.

Hon visar också fotografier, personer som står i en yogaliknande position vid ett hav. Kropparna blir en slags arkitektur. En tecken. Ett nu.

I utställningen visas även ett videoprogrammet “Secrets” från nätverket FemLink, som samlar kvinnliga konstnärer från 64 olika länder i alla världsdelar.