Inside we walk around awoken | Lillemor Boman Carlén | Maria Saveland | Anna Selander | FemLink

PAST. 12/11–19/12/2020.

Three artists. Three distinct expressions.

Anna Selander. Lillemor Boman Carlén. Maria Saveland.

Anna Selander uses both photography and textiles in her work. For this show, she has appropriated worn, broken fabrics left behind from deceased relatives–curtains that have been hidden away in a cupboard for many years. What stories do they tell, and why were they saved?

Anna gives these fabrics new life and meaning by printing the floor plans of the various homes she has lived in as an adult.

Her photographs are of people standing in a yoga-like position by a sea, their bodies becoming a kind of architecture. One sign. One now.

Lillemor Boman Carlén paints abstractly using color as a carrier of place, light and time. The colors and the fields with their positions provide the space to experience distances, structure and spaciousness. The visual becomes something tactile to relate to, an immersion in time.

Her oil paintings draw the viewer in with their distinct horizontal and vertical planes in repeated fields. Looking out over a fictional landscape, we meet ourselves in our searchings–recognising ourselves, locating where we are at that particular point in time. What does it mean to be a seeing person, where in the landscape are we, where do we want to be?

Maria Saveland’s work transcends a variation of materials and expressions. Her work In this exhibition focuses on her paintings.

With origins in hastily executed graffiti, her imagery is built up of symbols that Maria has chosen to pay particular attention to and giving them new meaning.

Figures and shapes emerge from the surfaces, they dissolve and reappear–a process of development and obliteration that has stopped in the exhibition space.

The International Collective of Female Visual Artists FemLink-Art (FL’Art). Showing the video composition “Secrets”.

FL’Art is an artist collective and initiative founded in 2005 by the visual artists C.M. Judge (USA) and Véronique Sapin (France/Canada). This cross-cultural project set out to explore new forms of artistic networking and transnational cooperation. 

Since the creation of FL’Art, 145 female artists from 63 countries and four continents have been invited to create interconnecting works of art, and have been welcomed by more than 140 Art Centers, Museums and Galleries in 34 countries.

Participation takes place by inviting artists to create a video on a particular theme, each being a maximum length of two minutes. The composition of these individual videos into a singular work is considered a work of art in itself.

More on Femlink here.Där innanför går vi runt vakna.
Tre konstnärer. Tre skilda uttryck.

Anna Selander använder fotografi och textila material. I den här utställningen har hon använt sig av slitna och trasiga tyger som finns kvar efter bortgångna släktingar. Gardiner som legat gömda i ett skåp i många år. Vad berättar de, varför sparades de?

På tyget har Anna tryckt planritningar av de olika hem hon bott i som vuxen.

Hon visar också fotografier, personer som står i en yogaliknande position vid ett hav. Kropparna blir en slags arkitektur. En tecken. Ett nu.

Lillemor Boman Carlén målar abstrakt med färgen som bärare av plats, ljus och tid. Färgen och fälten med dess positioner ger utrymme för upplevelser av distanser, struktur och rumslighet. Det visuella som någonting taktilt att förhålla sig till, ett omslutande i tiden.

Här visar hon oljemålningar med horisontella och vertikala plan i upprepande fält. Upplevelsen blir en blick ut över ett fiktivt landskap, vi möter oss själva i vårt sökande. Det visuella är en fråga om att känna igen sig, att lokalisera var vi är. Vad innebär det att vara en seende människa, var i landskapet befinner vi oss, var vill vi vara.

Maria Saveland  har i sitt konstnärskap arbetat med flera olika material och uttryckssätt. I denna utställning visar hon sitt måleri.

Målningarna har sitt ursprung i hastigt utfört klotter som Maria valt att ge uppmärksamhet och betydelse.

Ur ytorna framträder figurer och former, de upplöses och framträder igen, en framkallnings- och utplåningsprocess som avstannat i utställningsrummet.

Internationella Kollektivet för kvinnliga konstnärer FemLink-Art (FL’Art). I utställningen visas även videoprogrammet “Secrets” från det internationella nätverket FemLink-Art. Curatorer är Véronique Sapin och C. M. Judge, Frankrike.

FL’Art är ett konstnärskollektiv. Det är ett initiativ av kvinnliga konstnärer. Det grundades av konstnärerna C.M. Judge (USA) och Véronique Sapin (Frankrike/Kanada) 2005. Detta interkulturella projekt har som mål att undersöka nya former av nätverkande och transnationell samverkan. Sedan starten har FL’Art bjudit in 145 konstnärer från 63 länder (från 4 kontinenter) för att skapa kollektiva konstverk. Sedan starten har videokompositionerna visats på fler än 140 konstcentrum, museer, gallerier i 34 olika länder.

Deltagande sker genom att konstnärer bjuds in att skapa en video på ett tema. Varje video är maximalt 2 minuter lång. Själva sammansättningen av videofilmerna är ett konstverk i sig självt.

Mer om Femlink här.