IN ABSENCE OF SHADOW | EVA-TERÉZ GÖLIN

PAST. 19/5–23/6/2022.

Eva-Teréz Gölin’s artistic practice is informed by the photographic image and it’s context. Gölin’s background in professional image editing and Fine Art printing forms the basis of her work – to transform the intangible and sometimes invisible information in digital image files into a physical dimension.

Gölin’s second solo exhibition with the gallery, In Absence of Shadow, is built upon the artist’s latest work Deflation presented together with three pieces from the series Evidence of No Importance as well as a third image, After Image. This collection of work is based on the idea of the photograph’s relationship to reality. 

Gölin reconnects to her previous work by continuing to explore the beach and the swimming pool as a borderland between pleasure and self-inflicted vulnerability, focusing on images of a deceptive calm that takes place in a so-called ‘lazy river’. 

To slowly glide downstream in a predetermined path could be seen as a metaphor for many individuals’ passivity in the face of the climate crisis. A threat, something that has not happened and is therefore not tangible – exists in stark contrast to the image that the photographic image represents – a latent image that is only visible when the threat is executed. 

Eva-Teréz Gölin was born in 1972 in Gothenburg, where she now lives and works. She has studied a post-graduate course at the Royal Academy of Arts in Stockholm (2016-2017) and has an MFA in photography from the Valand Academy in Gothenburg where she has been teaching since 2019.

Eva-Teréz Gölins konstnärliga praktik utgår från den fotografiska bilden och dess kontext. Hennes bakgrund inom professionell bildbehandling och Fine Art printing utgör grunden för hennes arbeten – att transformera den immateriella och ibland osynliga informationen i de digitala bildfilerna, till en fysisk dimension.

Gölins andra separatutställningen med galleriet, In Absence of Shadow, bygger på ett nytt arbete; Deflation, som presenteras tillsammans med tre verk ur serien Evidence of No Importance samt ett tredje verk; After Image. Bilderna utgår från idén om fotografiets relation till verkligheten och hur detta har lett fram till bildens användning som bevismaterial. Motivmässigt återknyter Gölin till sina tidigare arbeten genom att fortsätta utforska stranden och swimmingpoolen som ett gränsland mellan njutning och självförvållad utsatthet. Här fokuserar hon på bilder av ett bedrägligt lugn som utspelar sig i en så kallad lazy river. Att sakta glida medströms i en förutbestämd bana kan sägas utgöra en metafor för den passivitet inför klimathotet som de flesta människor anammar. Ett hot, något som inte har skett, något som inte syns – ett motsatsförhållande till den avbildning som den fotografiska bilden representerar – en latent bild som synliggörs först då hotet verkställts.

Eva-Teréz Gölin, född 1972 i Göteborg, där hon nu bor och arbetar. Hon har studerat en post-graduate kurs vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2016-2017) och har en MFA i fotografi från Akademin Valand i Göteborg där hon undervisar sedan 2019.

Läsa denna text av Lars-Erik Hjertström Lappalainen om serie Deflation.

Download Press Release