ISA ANDERSSON

Isa Andersson, born 1990 in Stockholm, has a bachelor’s degree in product design from Beckmans School of Design and a master’s degree in design from Konstfack. Isa is active as an artist and designer in a number of different projects, including Tensta Art Gallery, IKEA, Beckmans School of Design, Design Lab S, and Sven Harry’s Art Museum. Isa works sculpturally and often uses methods that include collaboration, social structures and the relationships between body and material and the rooms they are in. Power relations and status are subjects that are in all of her sculptures. Glass as a material is a common material that symbolizes power structures and our physical relationship to them.

SWEDISH. Isa Andersson född 1990 i Stockholm med kandidatexamen i produktformgivning från Beckmans Designhögskola och masterexamen i design från Konstfack. Isa är aktiv som konstnär och designer i en rad olika projekt med bl.a Tensta konsthall, IKEA, Beckmans Designhögskola, Design Lab S, och Sven Harrys Konstmuseum. Isa jobbar skulpturalt och använder ofta metoder som inkluderar samarbete, sociala strukturer, relation mellan kropp och materialet och vilka rum dom befinner sig i. Maktrelationer och status är något som alltid befinner sig i hennes skulpturer. Glaset som material är ett förekommande material som symboliserar maktstrukturer och vår kroppsliga relation där mellan.