EVA-TERÉZ GÖLIN

I ett samhälle som blivit helt beroende av tillväxt har energibehovet hos den globala befolkningen ökat sex gånger de senaste 50 åren. Statistiken talar sitt tydliga språk och vi väljer själva huruvida den skall påverka vår livsstil eller inte. For the Want of More fokuserar på västvärldens besatthet av konsumtion:

I serien Holy Grail porträtteras människor på språng med sina take-away-muggar; vår samtids heliga gral. Trots att ansiktena är anonymiserade av Google Street View är människorna identifierbara som de framgångsrika och eftertraktade figurer som dagligen avbildas i media. Representanter för det liv och den höga status som många strävar efter. Porträttserien har inspirerats av det klassiska porträttmåleriet, både i fråga om storlek och färgskala men även i hur det historiskt sett varit förbehållet välbärgade människor att låta sig porträtteras och på så vis öka sin ryktbarhet.

I flippboken Holy Grail Book, skapar händer med take-away-muggar en flimrande kavalkad som gestaltar omfattningen av fenomenet med dessa engångsartiklar. De 400 muggar som är avbildade i boken är bara är en bråkdel av de hundratals miljoner som förbrukas och slängs varje dag världen över.

Serien Structures of Entertainment är ett arbete som behandlar konsumismens mekanismer. Via Googles 3D-simuleringar av världen synliggörs hur vårt västerländska samhälle, under det senaste århundradet, till stor del strukturerats utifrån våra behov av att transportera oss till och från olika platser i syfte att konsumera. Bilderna kan uppfattas som collage men ingenting är tillagt eller flyttat i originalbilden. Istället har vardagliga fenomen i urbana miljöer isolerats genom att vissa delar av bilderna maskats bort.

I en tid då torrperioder förlängs och värmeböljor ökar i antal söker serien Fuel visualisera vårt beroende av fossila bränslen samt vår oförmåga att förändra våra beteenden. I Googles 3D-rendering av världen är människan till stora delar osynlig. Endast på stränderna avtecknas våra kroppar, eller spår därav, medan vi ligger stilla och njuter av den stigande medeltemperaturen. Fågelperspektivet förmedlar här en bild av utsatthet och synliggör vår sårbarhet inför naturens krafter.   Detta fågelperspektiv återkommer i serien Twentynine Swimming Pools and a Thirsty Cow. Här porträtteras swimmingpoolen som den statussymbol den kom att bli i förorternas villakvarter i och med Hollywoodfilmernas genombrott på 1950-talet. Likt flertalet andra verk från olika konstnärer, tar detta arbete sin utgångspunkt i den amerikanska konstnären Ed Ruscha´s fotobok Nine Swimming Pools and a Broken Glass från 1968. Men i en tid då klimatfrågan tornar upp sig som ett vredesutbrott på mänsklighetens horisont hänvisar Twentynine Swimming Pools and a Thirsty Cow till missbruket av jordens ändliga resurser.  

Documents
Artist Statement
Eva-Teréz Gölin on Artsy.